vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

OB&V NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd

 

OB&V Holding B.V. is met haar werkmaatschappijen oculus, btb en visiplan bedrijfsbreed gecertificeerd. Het ISO 9001:2015 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, monitoren, continu verbeteren, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. De nadruk wordt gelegd op het managen van de resultaten.

 

De certificatie is uitgevoerd door het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) en uitgereikt op 3 juli 2019 aan OB&V Holding B.V. voor:

 

  • oculus | Beoordeling integrale bouwkwaliteit
  • btb | Begeleiding in de bouw en infrastructuur
  • visiplan | Advies en huisvestingsmanagement

 

Certificaatnummer: 04184773.

 

U kunt hier de kwaliteitsverklaring bekijken.