vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, maakt deel uit van het beleid van OB&V. Dit komt op verschillende gebieden tot uiting.

 

Leerbedrijf
OB&V en visiplan zijn geregistreerd als erkend leerbedrijf.
Met stageplekken voor het toekomstig middenkader worden leerlingen van het ROC in staat gesteld om praktijkervaring op te doen.

 

Sponsoring
Verzoeken van medewerkers om hun (sport)club te sponsoren worden zoveel mogelijk gehonoreerd. Dit om sport en maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers te stimuleren.
Daarnaast wordt jaarlijks een budget vastgesteld en besteedt om goede doelen te sponsoren.
Onder andere:
– Enkele jaren hebben wij maandelijks met een vast bedrag Oxfam Novib gesteund, bij het ambassadeurschap van het zelf doen met het mogelijk maken van microfinanciering in 3e wereld landen.
– KWF met Alpe d’Huzes; sponsering van een team van medewerkers dat heeft mee gefietst op deze beroemde berg.
– Halve Marathon van Eindhoven. Voor dit jaarlijkse hardloopevenement worden relaties uitgenodigd en gesponsord om samen met een aantal van de OB&V medewerkers aan deel te nemen.

 

Inzet medewerkers met beperking
OB&V maakt gebruik van de telefoonservicedienst SociaalPlus. Niet alleen is OB&V zo altijd voor de klant telefonisch bereikbaar, maar SociaalPlus laat zien dat alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt talent hebben en zoekt de juiste arbeidsmarkt bij de mensen. Wanneer iemand een beperking heeft, betekent dat niet dat hij of zij niet wil en kan werken. Iedereen moet kansen krijgen en voor iedereen is wel een passende plaats. Denken in kansen en mogelijkheden, niet in beperkingen, dat is waar het volgens hen om draait!

Wij onderschrijven en ondersteunen dit principe graag. Op deze manier stimuleert OB&V bovendien actief de participatiemaatschappij.

 

Wagenpark
De medewerkers van OB&V zijn veel onderweg voor klanten, daarom zijn er aan het wagenpark strenge voorwaarden gesteld m.b.t. energiezuinigheid. Voor de nieuwe lease auto’s geldt minimaal een CO2 uitstoot volgens de milieuklasse A.

 

Afval
De afvalstromen op kantoor worden gescheiden in papier en restafval. Inktcartridges van de printers worden verzameld en de opbrengst van de recycling gaat naar een goed doel: Cliniclowns. Wanneer printen niet nodig is, wordt er aangeraden dit ook niet te doen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk digitaal gearchiveerd.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Er wordt veel aandacht besteed aan een duurzaam personeelsbeleid.
Dit komt onder andere tot uiting door de buitendienst (directievoerders, toezichthouders, inspecteurs en projectmanagers op de bouwplaats) de benodigde beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, zoals veiligheidsschoenen, bouwhelmen, gehoorbeschermers, winddichte jassen. Afhankelijk van de werkzaamheden worden harnassen beschikbaar gesteld ten behoeve van werken op hoogte.

 

Leefstijl
Persoonlijke aandacht voor medewerkers draagt bij aan het creëren van een prettige werk- en leefomgeving. OB&V besteedt veel aandacht aan de inrichting van de werkplek (hoogte bureau, beeldschermwerk, juiste bureaustoel) om ongemak en blessures te voorkomen. Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd op het gebied van gezonde voeding en het beoefenen van een sport, wat een bijdrage levert aan het beperken van het ziekteverzuim.

 

PMO
OB&V biedt medewerkers van 55 jaar en ouder aan om vrijwillig deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Deze onderzoeken worden door keuringsartsen uitgevoerd.
Het welzijn van de medewerkers staat hoog in het vaandel. De persoonlijke gezondheid is dan ook een van de aspecten die de volledige aandacht heeft. Elk type werk brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. OB&V ziet het als een plicht om eventuele eerste signalen van ziektegevallen op te merken en/of op te sporen. Immers, het motto van OB&V is: voorkomen is beter dan genezen.
Een onderzoek zoals deze kan, zo blijkt uit ervaring, een positief effect op de gezondheid en het functioneren van de medewerkers hebben.
Men krijgt, met behulp van een PMO, inzicht in de mate van invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben. De medewerkers krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico’s bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.