vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Samenwerkende partners

 

VGGlogo

OB&V werkt nauw samen met VGG onder andere op het gebied van bouwkostenramingen en -begrotingen. Zo kunnen wij u van dienst zijn met een totaalpakket aan adviesdiensten en houdt u één aanspreekpunt.

 

VGG Adviseurs B.V. heeft jarenlange ervaring en de deskundigheid om ontwikkelaars, corporaties, architecten en bouwbedrijven in een continue veranderende markt te voorzien van doordachte, vooruitstrevende, no-nonsense adviezen. Vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase adviseert VGG omtrent grondexploitatie, bouwkosten, opbrengsten, programmawijzigingen, aanbestedingsvormen, meer- en minderwerk, etc. Tevens worden aannemersselecties en aanbestedingen begeleid, waarbij namens opdrachtgevers de prijsonderhandelingen worden gevoerd.