Select Page

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

OB&V Holding B.V. is de overkoepelende holding van de werkmaatschappijen oculus, btb, visiplan en vidinfra. Samen zijn we meer dan 50 jaar adviseur en begeleider bij bouwprojecten in Nederland. Meer weten over onze diensten, projecten en opdrachtgevers? Neem een kijkje op onze websites.

Kwaliteitsborging, risicoplantoets en kwaliteitsaudits op bouwprojecten.

Bouwkundig toezicht, directievoering en projectmanagement op bouwprojecten.

Meerjarenonderhoudsplan, technische inspecties en huisvestigingsmanagement op vastgoedprojecten.

Technisch toezicht, directievoering en projectmanagement op infrastructurele projecten.